Om fakturering av timer for LiliO-tjenester

Timeprisen beregnes i steg på 15 minutter. Alle fakturaer må betales innen betalingsfristen for å unngå purregebyr og deaktivering av tjenester.

Fakturering i 15-minutters steg

Vi fakturerer våre kunder for medgått tid i intervaller på 15 minutter. Dette betyr at tiden vi har arbeidet rundes opp til nærmeste kvarter.

  • 25 minutter faktureres som 30 minutter.
  • 50 minutter faktureres som 1 time.
  • 1 time og 15 minutter faktureres som 1 time og 15 minutter.

Vi fakturerer deg ikke hvis total medgått tid er 5 minutter eller mindre.

Fakturaer én gang i måneden

Hvis du ikke har en spesialavtale med oss vil vi fakturere deg én gang i måneden. Fakturaene vil være spesifisert og tiden avrundet pr. prosjekt eller forespørsel. Hvert del vil vanligvis inneholde en beskrivelse av arbeidet og et henvendelsesnummer eller en annen referanse.

Større prosjekter har ofte egne faktureringsavtaler. Disse avtalene spesifiseres i prosjekttilbudet eller i kontrakten.

Bare arbeid du har bedt om faktureres

Bare arbeid kunden har bedt om er vanligvis fakturerbart. Slikt arbeid kommer som følge av oppgaver gitt på e-post, i telefonen, i brukerstøttehenvendelser eller i møter.

Vi vil ikke vanligvis fakturere deg for samtaler som leder frem til et nytt prosjekt. Hvis slike samtaler skulle ta for mye tid eller vi anser at rådene vi gir har stor uavhengig verdi, vil vi informere deg om at videre tid vil bli fakturert.

På samme måte bør du forvente at vi fakturerer deg for alt arbeid du ber oss om å gjennomføre så lenge det ikke klart faller inn under en forhåndsbetalt brukerstøtte- eller administrasjonsavtale.

Fakturere eller ikke?

Det vil alltid kunne oppstå grensetilfeller. Ta kontakt hvis du føler at vi skulle fakturert deg mindre eller ikke i det hele tatt. Vi vil gjerne diskutere tilfellet med deg og rette opp feil eller misforståelser.

Be om tilbud eller sett en kostnadsramme

Be oss gjerne om et pristilbud før arbeidet starter.

Hvis det er vanskelig å definere prosjektet kan det å sette en øvre kostnadsramme hjelpe deg å holde oversikt over utgiftene. Nærmer vi oss rammen du har satt tar vi kontakt for å diskutere veien videre.